Information till våra besökare med anledning Covid-19

Vi befinner oss i en ny och utmanande situation p.g.a Coronaviruset och dess snabba spridning. Säkerheten och omsorgen om våra besökare, butiks- och restaurangpersonalen samt de anställdas är viktigare än någonsin.

Det är oerhört viktigt att vi alla noga följer riktlinjer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vilket bla. innebär att alla, även de med lindriga sjukdomssymptom skall stanna hemma för att minimera smittspridning. Att löpande hålla sig uppdaterad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och följa åtgärder i enlighet med de nya riktlinjerna.